Sindica Intour Hotel

Các lựa chọn phòng

Vị trí

Đánh giá khách sạn

Mức giá từ tất cả các trang

Giá tổng cộng cho 1 đêm, 2 khách, 1 phòng