Chính sách cookie

Our cookie promise<br>

We’ll only ever use cookies and other similar technologies for the purposes set out in this policy and will never use them to inflate or alter the prices you see when searching on Skyscanner or to manipulate demand.

Cùng với các Điều khoản dịch vụ and Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi, chính sách cookie này cung cấp cho bạn thông tin về các loại cookie khác nhau và các công nghệ tương tự khác mà tất cả các trang web, ứng dụng di động và các dịch vụ khác của chúng tôi sử dụng. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ xem xét chính sách này để luôn cập nhật thông tin. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải phiên bản mới nhất ở đây. Khi chúng tôi thực hiện các thay đổi đáng kể, chúng tôi sẽ cho bạn biết khi bạn truy cập vào dịch vụ của chúng tôi vào lần tới, hoặc bằng cách giao tiếp khác.

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự như thế nào?

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Những điều này do chúng tôi quản lý trực tiếp hoặc do các bên thứ ba hành động thay mặt chúng tôi quản lý hoặc quản lý độc lập.
Tìm hiểu thêm về các cookie và công nghệ tương tự.

Chúng tôi sử dụng các cookie và công nghệ tương tự nào và làm thế nào bạn có thể bỏ chọn chúng?

Khi bạn truy cập vào Skyscanner thông qua trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sử dụng các cookie và công nghệ tương tự thuộc ba loại dưới đây.

Làm thế nào tôi hủy bỏ sự cho phép của mình đối với việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự?

Khi bạn truy cập lần đầu vào các dịch vụ của chúng tôi trên thiết bị của bạn, chúng tôi đề nghị bạn đồng ý với chúng tôi về việc sử dụng các cookie và công nghệ tương tự phù hợp với chính sách này. Nếu bạn không đồng ý cho chúng tôi sử dụng những công nghệ này, hoặc bạn đổi ý sau đó, bạn có thể hủy bỏ sự đồng ý của mình bằng các biện pháp được nêu trong chính sách này hoặc ngưng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin thêm

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này hoặc muốn biết thêm thông tin về các cookie được sử dụng trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.