Các kỳ nghỉ tại Berlin

Đức
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Đức? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Berlin. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Brandenburg Gate và Reichstag. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Berlin thật sự phù hợp …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Leipzig

Dresden

Szczecin

Rostock