Các kỳ nghỉ tại Buenos Aires

Ác-hen-ti-na
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Ác-hen-ti-na? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Buenos Aires. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Puerto Madero và San Telmo. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Buenos Aires thật …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Montevideo

Rosario

Mar del Plata