Các kỳ nghỉ tại Corrientes

Ác-hen-ti-na
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Ác-hen-ti-na? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Corrientes. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Costanera Corrientes và Balneario Paso de la Patria. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Corrientes …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Asunción