Các kỳ nghỉ tại Zapala

Ác-hen-ti-na
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Ác-hen-ti-na? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Zapala. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Lago Huechulafquen và Mirror Lake. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Zapala thật sự phù …

Các điểm đến gần bên

Neuquén

San Carlos de Bariloche

Concepción

Puerto Montt