Các kỳ nghỉ tại Abu Simbel

Ai Cập
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Ai Cập? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Abu Simbel. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Temples of Abu Simbel và Abu Simbel Temples. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Luxor