Các kỳ nghỉ tại Alexandria

Ai Cập
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Ai Cập? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Alexandria. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Citadel of Qaitbay và Royal Jewelry Museum متحف المجوهرات. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Cairo