Các kỳ nghỉ tại Cairo

Ai Cập
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Ai Cập? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Cairo. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Egyptian Museum of Antiquities và Great Pyramid of Khufu. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Alexandria

Eilat

Sharm El Sheikh

Hurghada