Các kỳ nghỉ tại Batna

An-giê-ri
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở An-giê-ri? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Batna. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Home và Timgad. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Batna thật sự phù hợp với …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Constantine

Tozeur

Algiers

Tunis