Các kỳ nghỉ tại St. John's

Antigua và Barbuda
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Antigua và Barbuda? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài St. John's. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Dickenson Bay và Heritage Quay. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở St. …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Basseterre

Pointe-à-Pitre

Basse-Terre

La Desirade