Các kỳ nghỉ tại Bridgetown

Barbados
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Barbados? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Bridgetown. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Miami Beach/Enterprise Beach và Orchid World & Tropical Flower Garden. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Castries

Fort-de-France

Terre-de-Bas

La Desirade