Các kỳ nghỉ tại Thành phố Belize

Belize
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Belize? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Thành phố Belize. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Belize Barrier Reef Reserve System và The Great Blue Hole. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Chetumal

Roatan