Các kỳ nghỉ tại Cochabamba

Bolivia
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Bolivia? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Cochabamba. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Cristo de la Concordia và Palacio Portales. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Cochabamba thật …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

La Paz

Potosí

Uyuni