Các kỳ nghỉ tại Kasane

Botswana
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Botswana? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Kasane. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Chobe National Park và Chobe Boat Safari. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Kasane thật …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Livingstone