Các kỳ nghỉ tại Araraquara

Bra-xin
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Bra-xin? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Araraquara. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Aeroclube de Pirassununga và Araraquara Railroad Museum. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Araraquara thật …

Các điểm đến gần bên

São José do Rio Preto

São Paulo

Araxá

Londrina