Các kỳ nghỉ tại Araxá

Bra-xin
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Bra-xin? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Araxá. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Termas de Araxa và Araxa Memorial. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Araxá thật sự …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

São José do Rio Preto

Belo Horizonte

São Paulo