Các kỳ nghỉ tại Belo Horizonte

Bra-xin
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Bra-xin? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Belo Horizonte. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Praça da Liberdade và Praça do Papa. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Belo …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Araxá

Rio de Janeiro

Cabo Frio