Các kỳ nghỉ tại Caldas Novas

Bra-xin
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Bra-xin? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Caldas Novas. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Clube Prive và Monumento das Aguas. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Caldas Novas …

Các điểm đến gần bên

Goiânia

Brasil

Araxá

São José do Rio Preto