Các kỳ nghỉ tại Rio de Janeiro

Bra-xin
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Bra-xin? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Rio de Janeiro. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Christ the Redeemer (Cristo Redentor) và Ipanema Beach. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Cabo Frio

São Paulo

Belo Horizonte