Các kỳ nghỉ tại Phnôm Pênh

Cam-pu-chia
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Cam-pu-chia? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Phnôm Pênh. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Tuol Sleng Genocide Museum và The Royal Palace . Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Phú Quốc

Sihanoukville

Thành phố Hồ Chí Minh

Xiêm Riệp