Các kỳ nghỉ tại Xiêm Riệp

Cam-pu-chia
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Cam-pu-chia? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Xiêm Riệp. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Angkor Wat và Pub Street. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Xiêm Riệp thật …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Phnôm Pênh

Ubon Ratchathani

Sihanoukville

Roi Et