Các kỳ nghỉ tại Antofagasta

Chile
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Chile? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Antofagasta. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm La Portada và Paseo del Mar Antofagasta. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Antofagasta thật …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Calama