Các kỳ nghỉ tại Calama

Chile
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Chile? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Calama. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Salones VIP Pacific Club và Ollague Border Crossing. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Calama …

Các điểm đến gần bên

Uyuni