Các kỳ nghỉ tại Concepción

Chile
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Chile? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Concepción. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm desembocadura del río Biobio và Plaza Perú. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Concepción thật …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác