Các kỳ nghỉ tại Barranquilla

Colombia
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Colombia? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Barranquilla. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Barranquilla's Carnival và Barranquilla Zoological Garden (JARDIN ZOOLOGICO DE BARRANQUILLA). Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Santa Marta

Cartagena

Caucasia