Các kỳ nghỉ tại Cartagena

Colombia
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Colombia? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Cartagena. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Castillo San Felipe de Barajas và Cafe del Mar. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Barranquilla

Santa Marta

Caucasia