Các kỳ nghỉ tại Zadar

Croatia
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Croatia? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Zadar. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Sea Organ và Sun Salutation. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Zadar thật sự phù …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Split

Rijeka

Pula

Bol