Các kỳ nghỉ tại Baracoa

Cuba
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Cuba? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Baracoa. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Playa Maguana và Boca de Yumuri. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Baracoa thật sự …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Moa

Holguín

Kingston

Đảo Grand Turk