Các kỳ nghỉ tại Camagüey

Cuba
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Cuba? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Camagüey. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Historic Centre of Camagüey và Casa de la Trova Patricio Ballagas. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Holguín

Trinidad

Santa Clara

Cienfuegos