Các kỳ nghỉ tại Addis Ababa

Ethiopia
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Ethiopia? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Addis Ababa. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Addis Mercato và National Museum. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Addis Ababa thật …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Nhà thờ tạc đá ở Lalibela