Các kỳ nghỉ tại Aksum

Ethiopia
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Ethiopia? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Aksum. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Aksumite Stelae và Ark of the Covenant. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Aksum thật …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Asmara

Nhà thờ tạc đá ở Lalibela