Các kỳ nghỉ tại Arba Mintch

Ethiopia
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Ethiopia? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Arba Mintch. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Arbaminich town,Nech sar national park, Crocodile two lakes và Dorze tribe. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng …

Các điểm đến gần bên

Addis Ababa