Các kỳ nghỉ tại Awassa

Ethiopia
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Ethiopia? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Awassa. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Ethiopian Coffee Ceremony và Fish Market. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Awassa thật sự …

Các điểm đến gần bên

Addis Ababa