Các kỳ nghỉ tại Jinka

Ethiopia
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Ethiopia? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Jinka. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Omo National Park và South Omo Research Centre Museum. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở …