Các kỳ nghỉ tại Amsterdam

Hà Lan
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Hà Lan? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Amsterdam. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Amsterdam Canals và Van Gogh Museum. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Amsterdam thật …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Rotterdam

Eindhoven

Düsseldorf

Groningen