Các kỳ nghỉ tại Albany

Hoa Kỳ
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Hoa Kỳ? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Albany. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm New York State Museum và Colonie Center. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Albany …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Hartford

Thành phố New York

Cảng New