Các kỳ nghỉ tại Albuquerque

Hoa Kỳ
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Hoa Kỳ? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Albuquerque. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Albuquerque Old Town và Sandia Peak Tramway. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Albuquerque …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác