Các kỳ nghỉ tại Alexandria

Hoa Kỳ
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Hoa Kỳ? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Alexandria. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm The Grand 16 Alexandria và Alexandria Zoological Park. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở …

Các điểm đến gần bên

Baton Rouge

Lake Charles

Shreveport

New Orleans