Các kỳ nghỉ tại Allentown

Hoa Kỳ
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Hoa Kỳ? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Allentown. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Dorney Park and Wildwater Kingdom và Da Vinci Science Center. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Philadelphia

Thành phố New York

Harrisburg