Các kỳ nghỉ tại Bakersfield

Hoa Kỳ
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Hoa Kỳ? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Bakersfield. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Kern River State Park và Amtrak San Joaquin. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Santa Barbara

Burbank

Los Angeles