Các kỳ nghỉ tại Bangor

Hoa Kỳ
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Hoa Kỳ? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Bangor. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Waterfront Concerts và Hollywood Slots Casino. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Bangor thật …

Các điểm đến gần bên

Bar Harbor

Portland

Thành phố Québec

Boston