Các kỳ nghỉ tại Bemidji

Hoa Kỳ
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Hoa Kỳ? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Bemidji. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Buena Vista Ski Area và Lake Bemidji State Park. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Fargo

Grand Forks

Duluth

Kenora