Các kỳ nghỉ tại Binghamton

Hoa Kỳ
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Hoa Kỳ? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Binghamton. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Polar Cap Ice Rink và Lone Maple Farm. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở …

Các điểm đến gần bên

Syracuse

Thành phố New York

Rochester

Albany