Các kỳ nghỉ tại Boston

Hoa Kỳ
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Hoa Kỳ? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Boston. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Fenway Park và Boston Common. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Boston thật sự …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Providence

Provincetown

Hartford

Quận Nantucket