Các kỳ nghỉ tại Carlsbad

Hoa Kỳ
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Hoa Kỳ? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Carlsbad. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Carlsbad Caverns National Park và Sitting Bull Falls Recreation Area. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Midland

El Paso

Ciudad Juárez

Albuquerque