Các kỳ nghỉ tại Charlotte

Hoa Kỳ
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Hoa Kỳ? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Charlotte. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Carowinds và U.S. National Whitewater Center. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Charlotte thật …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Greensboro

Greenville

Columbia

Asheville