Các kỳ nghỉ tại Charlottesville

Hoa Kỳ
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Hoa Kỳ? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Charlottesville. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Monticello và Carter Mountain Orchard. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Charlottesville thật sự …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Washington

Roanoke