Các kỳ nghỉ tại Concord

Hoa Kỳ
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Hoa Kỳ? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Concord. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Six Flags Hurricane Harbor và Concord Pavilion. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Concord …

Các điểm đến gần bên

Oakland

San Francisco

San Jose

Sacramento