Các kỳ nghỉ tại Los Angeles

Hoa Kỳ
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Hoa Kỳ? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Los Angeles. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Griffith Observatory và The Getty Center. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Los …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Burbank

Long Beach

Ontario